لیست قیمت لپ تاپ لنوو, فروش ویژه لپ تاپ لنوو                                                                                                                                                             

 لیست قیمت لپ تاپ لنوو شرکت آذرتحلیل

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 88226171 الی 88226175 تماس حاصل فرمایید

Essential G505 AMD E1200 1.7  1M 2 DDR3 320 15.6 LED AMD RADEON 7310 512M 1X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/2.6 KG BLACK  DOS 900
Essential G 500   INTEL CELERON B1000 2GHZ  2M 2 DDR3 500 15.6 LED INTEL HD 3000 1X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/2.6 KG BLACK  DOS 900
Essential G 500   INTEL PENTIUM 2020  2.2  2M 4 DDR3 500 15.6 LED AMD RADEON 8570 1GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/  2.7 K.G  BLACK DOS 1240
Essential G 510   INTEL Ci3 (4000) 2.4     3M 4 DDR3 500 15.6 LED AMD RADEON 8570 1GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/  2.7 K.G  BLACK DOS 1430
Essential G 510  INTEL Ci5 (4200M) 2.5 UP TO 3.2 3M 4 DDR3 500 15.6 LED AMD RADEON 8570 1GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/  2.7 K.G  BLACK DOS 1580
Essential G 510  INTEL Ci5 (4200M) 2.5 UP TO 3.2 3M 4 DDR3 500 15.6 LED AMD RADEON 8750 2GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/  2.7 K.G  BLACK DOS 1720
Essential G 500  INTEL Ci7 (3612) 2.1 UP TO 3.1 6M 6 DDR3 1000 15.6 LED AMD RADEON 8750 2GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/  2.7 K.G  BLACK DOS 2180
Think Pad E 530  INTEL  Ci3  (3110)   2.4     3M 4 DDR3 500+A.S 15.6 LED GE FORCE 610 1GB 3X USB3/WEB/HDMI/FP/WIFI/2.3 K.G/ DOS 1450
Think Pad E 530  INTEL Ci5 (3210) 2.5 UP TO 3.3 3M 4 DDR3 750+A.S 15.6 LED GE FORCE GT 610 1GB 4X USB3/WEB/BT/HDMI/FP/WIFI/  2.6 K.G/ DOS 1630
Think Pad E 531  INTEL Ci5 (4200M) 2.6 UP TO 3.2 3M 8 DDR3 1000.A/S 15.6 LED GE FORCE GT 740 2GB 3XUSB3/WEB/BT/HDMI/FP/WIFI/  2.6 K.G BLACK DOS 2050
Idea Pad S 510   Ci7  (4500U) 1.8 UP TO 3.1 4M 6 DDR3 1000+8SSD 15.6 LED GE FORCE GT 720 2GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/  2.1 K.G  BLACK DOS 2250
Idea Pad S 510   Ci5  (4200U) 1.7 UP TO 2.6 3M 4 DDR3 500+8SSD 15.6 LED GE FORCE GT 720 2GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/  2.1 K.G  BLACK DOS 1880
Idea Pad S 410   Ci5  (4200U) 1.7 UP TO 2.6 3M 4 DDR3 500+8SSD 14.1 LED GE FORCE GT 720 2GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/  1.9 K.G  BLACK 8 PRO 1880
Idea Pad S 410P  Ci5  (4200U) 1.7 UP TO 2.6 3M 4 DDR3 500 14.1 LED GE FORCE GT 720 2GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/  1.9 K.G  SILVER DOS 1680
Idea Pad Z 510   Ci5  (4200M) 2.6 UP TO 3.2 3M 6 DDR3 1000GB 15.6 LED GE FORCE GT 740 2GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/BACKLIGHT  2.5 K.G  WHITE DOS 2080
Idea Pad Z 510   Ci5  (4702M) 2.4 UP TO 3.4 6M 6 DDR3 1000GB 15.6 LED GE FORCE GT 740 2GB   2X USB3/WEB/BT/HDMI/WIFI/BACKLIGHT  2.5 K.G  WHITE DOS 2380
Idea Pad Y 510  Ci7  (4700) 2.5 UP TO 3.5 6M 16 DDR3 1000 15.6 LED GE FORCE GT 750 2GB DDR5 BACKLIGHT/USB3/HDMI/JBL SPEAKER/2.8 KG  BLACK DOS 3180
Idea Pad Y 510  Ci7  (4700M) 2.5 UP TO 3.5 6M 8 DDR3 1000 15.6 LED GE FORCE GT 750 2GB DDR5 BACKLIGHT/USB3/HDMI/JBL SPEAKER/2.8 KG  BLACK DOS 2920
Idea tab A3000 MTK 8389 QC 1.2 GHZ 1 DDR2 16 SSD 7 LED IPS MTK 5 MP BACK/2MP FRONT/2 SIM/CALL/ 380 GR BLACK ANDR 4.2 590
Idea tab S6000 MTK 8389 QC 1.2 GHZ 1 DDR2 16 SSD 10 LED IPS MTK 5 MP BACK/2MP FRONT/2 SIM/CALL/ 500 GR BLACK ANDR 4.2 890